Deze website is onderdeel van de leerlijn ‘Let’s go online’. Let’s go online is een leerlijn ‘website maken’ voor groep (7 en) 8. De leerlijn heeft als doel de kinderen inzicht te laten verkrijgen in de verschillende rollen/ beroepsgroepen die bij een website invullen komen kijken en het verkrijgen van competenties waarmee de kinderen actief, bewust en veilig kunnen deelnemen aan de mediasamenleving (mediawijsheid).

De leerlijn sluit aan op kerndoelen zoals benoemd in het SLO (waaronder kerndoel 54 en 55) en bevat 21ste eeuwse vaardigheden, zoals mediawijsheid, samenwerken, informatievaardigheden, ICT-basis vaardigheden, creatief/ kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Aan de hand van 10 lessen worden de kinderen voorbereid op het gebruik van deze website. De kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met het vullen van de website. Hierbij kan gedacht worden aan hoe je een tekst (blog) schrijft voor een website, bewustwording van je identiteit op het internet, hoe ga je om met online video’s/ vlogs, mediawijsheid en nog veel meer.

De leerlijn en website ‘Let’s go online’ zijn ontwikkeld door Roombeek Cultuurpark in samenwerking met IKC het Universum als onderdeel van Culturage.