Binnen de wijk Twekkelerveld in Enschede werken Basisschool Paulus (KOE), CBS De Zevenster (VCO), OBS Twekkelerveld en KOV Hebbes samen in het Integraal Kind Centrum (IKC het Universum).

Elke maand worden organisatorische en beleidsmatige afspraken op elkaar afgestemd. Onder organisatorische afspraken vallen gezamenlijke organisaties (bijv. voorlichtingsavonden, sporttoernooien, cultuurprojecten). Onder beleidsmatige afspraken vallen de pedagogische aanpak, gezamenlijke communicatie, overdracht van leerlingen en de samenwerking met diverse externe partners in de wijk.

Kinderopvangorganisatie Hebbes heeft een peuterspeelzaal in alle drie de scholen en een gezamenlijke buitenschoolse opvang aan de GJ van Heekstraat.

Kinderen profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Ze ontwikkelen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Om goed cultuuronderwijs te verankeren in het primair onderwijs wordt en binnen IKC het Universum intensief samengewerkt met culturele instellingen, wordt de deskundigheid van leerkrachten bevorderd en zijn diverse leerlijnen ontwikkeld. Zo komen leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, beeldende kunst, drama, literatuur en erfgoed. Zo leren zij om creatieve vaardigheden in te zetten om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. IKC het Universum werkt in het kader van Culturage en Cultuureducatie Enschede nauw samen met het Orkest van het Oosten en Roombeek Cultuurpark met een focus op muziek, werken met digitale media en mediawijsheid.

Klik op de link voor meer informatie.

CBS De Zevenster

OBS Twekkelerveld

Basisschool Paulus

KOV Hebbes